Bílá stužka v ČR

Od roku 2009 je patronem kampaně Bílá stužka v České republice sdružení Liga otevřených mužů (LOM).

LOM ve spolupráci s norskou partnerskou organizací Reform realizuje od července 2014 společný projekt „Muži proti násilí na ženách a dětech“, díky němuž do české praxe přináší tzv. metodu zvládání agrese (anger management). Tato metoda učí klienty efektivnímu zvládání své agresivity v partnerských vztazích i ve výchově dětí a předchází tak případům domácího násilí. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z programu Rodina a ochrana práv dětí.

Liga otevřených mužů se zaměřuje na muže: chce, aby čeští muži vzali život do svých rukou. Místo vyzkoušených receptů na správného chlapa jim dává podporu pro zvyšování kvality jejich života.

LOM muže informuje, jak se aktivně starat o své zdraví a osobní růst, jak pečovat o svoje děti, vztahy a rodinu, jak zapojit mužský element do školství i jak přispívat k rozvoji občanské společnosti.

LOM přistupuje k i k násilí na ženách a dětech z mužské perspektivy: tento problém se týká všech mužů a snaha o jeho řešení je tedy osobní odpovědností každého muže.

V rámci aktivit Bílé stužky poskytuje LOM mužům, kteří obtížně zvládají agresi vůči ženám a dětem, možnost poradit se s mužem – odborníkem. Informuje o podobách násilí na ženách a dětech, podněcuje veřejnou debatu a šíří myšlenku, že násilí ve vztahu není řešení a že dospělý muž ženu ani děti nebije.