Bílá stužka ve světě

White Ribbon Campaign

Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign, WRC) je největším světovým hnutím mužů usilujících o vymýcení násilí na ženách a probíhá ve více než 60 zemích.

Vznik kampaně

Toto celosvětové hnutí má kořeny v Kanadě, kde se v roce 1991 skupina mužů rozhodla šířit povědomí o násilí na ženách. Bílá stužka se stala symbolem toho, že se její nositel zavazuje nikdy nepáchat, neomlouvat a netolerovat násilí na ženách. K hnutí se postupně připojily statisíce mužů v mnoha zemích po celém světě. Propagace tématu násilí na ženách také povzbudilo veřejnou debatu v médiích, na úrovni států a v mezinárodních organizacích.

Podoby kampaně

Hnutí má v různých zemích rozmanité pojetí: zaměřuje se na osvětové akce, komunitní práci, vzdělávání mládeže (především chlapců), spolupráci s nevládními organizacemi, vládami a médii. Podporuje organizace pomáhající ženám ohrožených násilím, ale i ty, jež se zaměřují na práci s násilnými osobami. Bílá stužka se také svými aktivitami připojuje k podpoře Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách (25. listopadu).

Co můžu udělat?

Poselství Bílé stužky je zaměřeno na osobní zapojení a změnu myšlení a jednání mužů. Hnutí je decentralizované: jakákoliv země, organizace či jednotlivec se může k myšlence kampaně připojit. V České republice je patronem Bílé stužky sdružení Liga otevřených mužů.

Zapojte se spolu s námi i vy!