Zapojte se

 

  • Podpořte Bílou stužku svým příkladem

Staňte se po boku dalších mužů sympatizantem Bílé stužky: pošlete svou fotku a názor na násilí na ženách a dětech nebo popis osobních zkušeností s ním apod. na mail info@muziprotinasili.cz (v textu mailu uveďte: „Souhlasím se zveřejněním své fotografie a s citací na webu www.muziprotinasili.cz“)

  • Šiřte myšlenku Bílé stužky

Všude tam, kde se setkáváte s jinými muži, na sociálních sítích, v zaměstnání, ve škole zastávejte názor, že dospělý, zralý muž ženy ani děti nebije: ve svých vztazích i výchově dává přednost respektu a dialogu.

Úctě k druhým učíme svým příkladem i své děti. Kluci nemají vyrůstat v přesvědčení, že proto, aby se stali muži, musí mít převahu nad ostatními.

  • Podpořte Bílou stužku finančně

Váš příspěvek pomůže zlepšit informovanost veřejnosti o násilí na ženách a dětech a podpořit odbornou práci s násilnými osobami.

Číslo účtu kampaně je: 2100302806/2010, variabilní symbol 121001. Potvrzení o daru vám vystavíme na požádání. Dárci, kteří Bílou stužku podpoří darem ve výši alespoň 2000,- Kč budou uvedeni na webu www.muziprotinasili.cz.

  • Noste bílou stužku

Pokud podpoříte kampaň částkou alespoň 50,- Kč a pošlete nám svou adresu, dostanete od nás poštou odznáček s bílou stužkou. Jejím nošením můžete vyjádřit motto kampaně:

„My muži jsme proti násilí na ženách a dětech. Zastáváme tento postoj v osobním životě a vyjadřujeme ho i veřejně.“