Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu pro muže

Získejte konkrétní znalosti a dovednosti, které vám pomohou využívat váš vztek a vlastní sílu konstruktivním způsobem. Ve skupině určené výlučně pro muže. Od dubna do prosince 2017.

Co na kurzu zažijete?

  • porozumíte tomu, co váš vztek spouští a způsobuje
  • naučíte se techniky, které vám pomohou vztek zvládat zdravějším způsobem
  • získáte podporu od ostatních mužů ve skupině

Proč je důležité naučit se vztek zvládat?

  • potlačovaný vztek poškozuje duševní i tělesné zdraví a často vede k násilnému jednání
  • nezvládnutý vztek může mít špatný dopad na partnerské vztahy, výchovu dětí i kariéru

Základní informace:

Začínáme prvním setkáním v neděli 23. dubna od 14 do 20 hod. na adrese Bubenská 1, Praha 7. Další tříhodinová setkání pak proběhnou v termínech 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 2 setkání v září, 2 setkání v říjnu, 2 setkání v listopadu, 1 setkání v prosinci vždy od 17:30 do 20:30.
Končíme závěrečným setkáním v prosinci od 14 do 20 hod. (změna termínu vyhrazena)

Pozn. Podzimní/zimní termíny budou dohodnuty s účastníky kurzu.

Hlavními zásadami lektorů při vedení skupiny je důvěra a bezpečí účastníků a jejich blízkých. Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování úvodního pohovoru s lektory kurzu. Možné termíny Vám budou po registraci zaslány e-mailem.

Kurz vedou lektoři Ligy otevřených mužů:

Petr Hampacher

sociální pedagog a socioterapeut, pracuje s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových službách, poradenských a probačních programech. Věnuje se tématu agrese a násilí, je lektorem skupin zvládání vzteku.

petr.hampacher@gmail.com

Petr Matoušek

Sociolog, terapeut, lektor a konzultant. V současnosti působí v akademickém prostředí na Klinice adiktologie 1. LF UK. Ovlivněn terapeutickými výcviky: SUR, Motivační rozhovory, Možnosti dialogu (reflektující a kolaborační principy)… Mimo to se věnuje kvalitativní analýze a reflektujícímu procesu v organizacích, v různých městech a územích.

matousek.ptr@gmail.com

Cena za celý kurz je 8900 Kč. V případě potřeby je možné dohodnout individuální splátkový kalendář. Platí se do 7 dnů po potvrzení účasti na vstupním pohovoru na účet LOMu 2500601848/2010, variabilní symbol 1741, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Přihláška je závazná. Storno poplatky: do 5 dnů před začátkem kurzu 50 %, poté 100 %.

Přihlášky do kurzu přijímáme do 18.4.2017:

prihlaska

V případě dotazů se obracejte na Lindu Pospíšilovou (sales@ilom.cz)