Počítání do deseti nepomáhá

Pátečním hostem Rána na Seznamu byl psychoterapeut Evžen Nový – lektor kurzu LOMu Zvládání vzteku.

V rozhovoru Nový odpovídá na otázky, proč muži do kurzu přicházejí a zda se vůbec přihlásí sami. Každému kurzu předcházejí vstupní pohovory, kde lektoři zjišťují, zda jsou muži vhodní pro tento konkrétní kurz Zvládání vzteku.

„Podmínkou vstupu do kurzu je alespoň minimální schopnost říct – jsem to já, kdo má ten problém,“ objasňuje jednu z podmínek pro přijmutí do kurzu Evžen Nový. Kurz je veden jako skupinová aktivita v celkovém počtu 54 hodin po tříhodinových setkáních jedenkrát týdně. Skupina je po celou dobu neměnná a je v ní přibližně 10 účastníků. Kurz je určený i k tomu, aby si lidé sdíleli své situace, mluvili o svých zkušeností atd.

Násilí nemusí být jen fyzické, ale má spoustu podob: psychické, materiální, sexuální a latentní. „Problém není vztek, ale to co následuje, např. napadení,“ vysvětluje Nový. Metoda, kterou používá na kurzu Zvládání vzteku má 3 základní pilíře:

  • poznat, co se se sebou děje (že je člověk naštvaný)
  • umět to zastavit
  • vybrat alternativní chování, ne to násilné

„Počítání do 10 nepomáhá – to si totiž neuvědomíme, že jsme naštvaní,“ odpovídá Nový na otázku moderátorky a dodává, že důležité je vnímat své tělesné signály, jako třeba zrychlení tepu. Pak teprve můžeme vztek zachytit, zastavit se a zvolit jiné chování než útok.

Pro více informací doporučujeme zhlédnout celý rozhovor nebo kouknout na stránky kurzu: www.ilom.cz/kurz/zvladani-vzteku/.

Rozhovor je rozdělen na 2 částí, první od 0:57:20 a druhá od 1:23:10. Podívejte se na něj na stránkách televize Seznam: www.televizeseznam.cz/tv?tf=1571954400&dotId=219666

 

Kurz zvládání vzteku