Práce s původci násilí se vyplatí!

V Oslu jsme se 2. října v centrále ATV účastnili celodenního semináře s klinickou psycholožkou a vedoucí pobočky ATV v Tromsø Barborou Jakobsen. LOM byl reprezentován terapeuty Michalem Vybíralem, Petrem Matouškem, Evženem Novým a Davidem Čápem. Všichni mají k tématu blízko a kolem síly a násilí se točí již několik let.

Tento podzim se toho v LOMu děje hodně. Stěhujeme se, intenzivně pracujeme na několika programech, vedeme aktuálně tři skupiny pro muže nezvládající svůj vztek a také pracujeme na svých znalostech a dovednostech. V rámci projektu Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002003 čtyři lektoři vyrazili utužovat vztahy a také se něčemu přiučit do norské organizace Alternativ til vold (Alternativa k násilí).

Dopoledne jsme se věnovali zejména tomu, jak se norské společnosti podařilo na konci osmdesátých let přijmout koncept podpory rodiny, který se výrazně opírá také o poradenskou a terapeutickou pomoc mužům, kteří svým nejbližším ubližují. Za tu dobu se z ATV stala nejen poradenská organizace, ale také subjekt, který vypracoval velmi funkční model práce s celou rodinou, nabízí osvětovou činnost pro odborníky a veřejnost, poskytuje supervizi a zakládá svá centra napříč celou Skandinávií. A vytváří funkční spolupracující síť s dalšími státními i nestátními institucemi. Nezbývá než závidět, když si představíme, že v Norsku existuje široký konsenzus napříč politickými stranami, že tato práce má význam a má být plošně podporována.

Při typicky norském obědě (sendvič s lososem) nám byl také představen ředitel ATV Marius Råkil, který ji v roce 1984 se dvěma kolegy zakládal. Po obědě jsme již diskutovali o konkrétních otázkách, zejména o metodách a principech, které v Norsku i u nás v rámci práce s klienty využíváme. Zajímavým zjištěním bylo např. to, jak se zaměstnanci ATV brání syndromu vyhoření a také odborně nežádoucí paralelní komunikaci v týmu. V situaci, kdy jeden terapeut pracuje s mužem a druhý s jeho ženou, je riziko tzv. přenosu a paralelní komunikace opravdu vysoké. Proto schůzky, kdy spolu terapeuti konzultují další odborný postup, řídí vždy jiný terapeut, který nepracuje s nikým z dané rodiny, a proto není zatížen emocemi, Další důležitou informací bylo to, že ATV, respektive norská společnost, si je dobře vědoma ekonomických, sociálních a zdravotních ztrát, pokud se násilné vztahy v rodinách neřeší. Protože odborníci pro svou argumentaci využívají světových výzkumů a podložených zjištění, je pak pro ně významně snadnější vysvětlovat politikům, proč je nutné se touto oblastí zabývat a proč prevence a intervence nejsou ztrátové.

V závěru jsme se shodli, že je nutné spolupráci mezi LOM a ATV udržet a už teď se těšíme na další setkání. Kromě velmi inspirativního setkání jsme také navštívili Munchovo muzeum (Výkřik jsme ale nenašli), povečeřeli na přístavní promenádě a ochutnali lokální pivo. Mimochodem nebylo vůbec špatné, jen několikanásobně dražší.

To, co jsme se v Oslu dozvěděli, si nenecháme pouze pro sebe. V prosinci otevíráme již čtvrtý běh výcviku v metodě zvládání vzteku a účastníci se mohou těšit na informace a zkušenosti, o které tento běh obohatíme.

Za LOM: David Čáp ve spolupráci s Michalem Vybíralem

 

Akce se uskutečnila v rámci projektu Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002003