Pro odborníky

Novinka!

Metodiky prevence domácího násilí pro mládež 13-18 let

Metodika vznikla pod záštitou Odboru sociálních služeb města Plzeň s cílem zlepšit orientaci učitelů v tématu domácího násilí a posílit osvětu a dovednosti žáků samotných. Metodika je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a střední školy a jedná se o metodiku v úrovni všeobecné primární prevence.

Metodika preventivního programu pro 7.-9. třídu základní školy a střední školy  – teoretický základ.

Ke stažení metodika_DN_1blok.

Metodika preventivního programu pro 7.-9. třídu základní školy a střední školy  – bazální blok.

Ke stažení metodika_DN_2blok.

Metodika preventivního programu pro 7.-9. třídu základní školy a střední školy  – rozšiřující aktivity. 

Ke stažení metodika_DN_3blok.

Autoři: (Diakonie Západ, Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Liga otevřených mužů):
Mgr. Lukáš Eisenvort, Mgr. Zdenka Okresová, Mgr. Michal Vybíral, Mgr. Milan Žižka

Vydal: Diakonie Západ, Magistrát města Plzně

Práce s pachateli domácího násilí – odborná literatura

Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí – zvládání vzteku, agrese a násilných projevů 

Autoři: Veronika Stočesová, David Čáp

Nakladatelství: Portál, 2020 (recenze LOMu od Michala Vybírala)

Metodická příručka pro vedení Kurzu zvládání vzteku

Autoři: Liga otevřených mužů, z.s.

Ke stažení: česky

Vyhodnocení práce s původci domácího násilí v Irsku (Evaluation of work with domestic abusers in Ireland)

Autorka: Thangam Debbonaire a kol.

Překlad do češtiny: Liga otevřených mužů, o.s.

Ke stažení: česky (vybrané kapitoly), anglicky (celý text)

Práce s původci násilí v rodinách: příklady zahraniční dobré praxe [souhrn zahraničních příkladů prevence násilí v rodinách a doporučení pro praxi v ČR]

Autor: Liga otevřených mužů, o. s.

Ke stažení: česky

Standardy a doporučení pro práci s mužskými pachateli pro sdružení institucí spolupracujících v boji proti domácímu násilí

Autor: Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit HG (BAG TäHG – německá pracovní skupina pro práci s pachateli DN)

Překlad do češtiny: Liga otevřených mužů, o.s.

Ke stažení: česky, anglicky, německy

Vodítka pro vypracování standardů pro programy pracující s muži dopouštějícími se domácího násilí

Autor: WWP – Práce s pachateli domácího násilí násilí v Evropě – projekt Daphne II 2006 – 2008

Ke stažení: česky, další jazyky

Perpetrators of violence/batterers [přehledné shrnutí přístupů k násilným osobám]

Autor: The Global Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls, UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)

Odkaz na článek v angličtině.

Intervening with perpetrators of intimate partner violence: A global perspective [studie WHO srovnávající programy pro pachatele domácího násilí ve světě]

Autor: Světová zdravotnická organizace (WHO)

Ke stažení: anglicky

Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence [Studie WHO o prevenci domácího násilí z roku 2010]

Autor: Světová zdravotnická organizace (WHO) a London School of Hygiene and Tropical Medicine

Ke stažení: anglicky