Výcvik v metodě zvládání vzteku

Přihlašování otevřeno do 31. října 2017. Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Od prosince 2017 v Praze. Výcvik je otevřen mužům i ženám.

Kurz zvládání vzteku je účinný a komplexní nástroj pro práci s násilnými osobami a klienty, kteří nezvládají svůj vztek. Práce touto metodou je zaměřena zejména na získání kontroly nad násilným chováním, které je spouštěno nezdravým zvládáním vzteku.

Pro koho je výcvik určen?

Pro sociální pracovníky, psychology, psychiatry, terapeuty, probační úředníky, lektory a další odborníky, kteří pracují s násilnými osobami.

Kurz je akreditován MPSV!

Metody a techniky výcviku

Výcvik v metodě Zvládání vzteku (Anger management) vychází z praxe norských institucí Reform a Alternativ til Vold, které mají letité zkušenosti s prací s původci domácího násilí a násilnými osobami obecně. Do ČR tuto metodu přinesli v roce 2014. LOM ji od té doby úspěšně využívá při práci s muži, kteří mají problém se svým násilným jednáním. Zároveň otevíráme již 4. kolo úspěšného výcviku pro všechny, kteří by se této metodě chtěli naučit.

Ve výcviku si účastníci osvojí techniky a metody, které pak budou moci použít ve své práci s klienty obtížně zvládajícími svůj vztek a chovajícími se násilně. Výcvik je veden zážitkovou formou, účastníci se seznámí s metodologií zvládání vzteku a vyzkouší si techniky práce se skupinou sami na sobě. Součástí výcviku je i supervizní a kazuistický seminář, na kterém budou účastníci pod vedením lektorů moci reflektovat používání této metody v praxi se svými klienty.

Hlavní tematické okruhy výcviku:

 • Model nezdravého zvládání vzteku
 • Spouštěče vzteku
 • Ventily vzteku
 • Konkrétní techniky zvládání vzteku
 • Práce s osobní historií a postoji klienta
 • Specifika skupinové práce v rámci metody zvládání vzteku (rituály, pravidla, hranice, zaměření procesu, zahajování a ukončování procesu atd.)
 • Standardy práce s násilnými osobami a jejich aplikace v ČR
 • Zkušenosti z praxe organizování kurzů zvládání vzteku

 

Další informace naleznete zde.

Výcvik vedou lektoři kurzů Ligy otevřených mužů s dlouholetou zkušeností se skupinovou terapeutickou prací a s výcvikem ve vzdělávání dospělých. V LOMu realizují kurzy Zvládání vzteku a Vztahy bez násilí.

PhDr. David Čáp

PhDr. David Čáp, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut.

Přednáší na katedře psychologie FF UK, poskytuje psychoterapii v soukromé praxi a vede Kurzy zvládání vzteku.

Absolvoval mj. výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog, výcvik v terapii partnerského vztahu v LIPP a výcvik v metodě zvládání vzteku norské organizace Reform.

david.cap@ilom.cz

Evžen Nový

Evžen Nový

Supervizor, psychoterapeut, poradce a lektor skupin zvládání vzteku.

Vzdělání Mgr, FHS Supervize a řízení, Bc. Sociální práce PVŠPS

Výcviky:

 • Úplné psychoterapeutické vzdělání – Daseinsanalytická psychoterapie
 • Motivační rozhovory
 • Anger management

 

evzen.novy@ilom.cz

 

Formát:
3x dvoudenní výcvik v celkové časové dotaci 40 hodin, max. 20 účastníků

Termíny:
21. – 22. 12. 2017, 25. – 26. 1. 2018, 22.2. – 23. 2. 2018 + supervizní setkání v září
Čt: 12.00 – 18.00, Pá: 9.00 – 16.00 (včetně obědové pauzy)

Místo konání:
Setkání se odehrají v prostorách Shine consulting s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6.

Cena: 9500 Kč za celý kurz.

V případě potřeby je možné dohodnout individuální splátkový kalendář. Platí se do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet LOMu 2500601848/2010, variabilní symbol 1753, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Přihláška je závazná. Storno poplatky: do 5 dnů před začátkem kurzu 50 %, poté 100 %.

Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2017

prihlaska

 

 

Leták ke stažení:

Anotace výcviku Zvládání vzteku 2017