Nové kurzy Zvládání vzteku v Praze

Od září do prosince otevírá Liga otevřených mužů kurzy, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

Kurz pro muže, kteří se chtějí naučit zvládat svou agresivitu.

Od září do prosince 2018.

Dotovaná cena!

 

Proč je tak důležité naučit se zvládat svou agresivitu?

  • nezvládnutý vztek často vede k násilnému jednání
  • agresivita a násilí má špatný dopad na partnerské vztahy i vztah s dětmi: narušuje důvěru a vyvolává strach

Pro koho je kurz určen?

  • pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce nebo při výchově svých dětí
  • pro muže, kteří se už někdy dopustili na svých blízkých násilí, jako je fyzické násilí, křik, výhružky apod., nebo se obávají, že by jejich nezvládnutý vztek mohl skončit násilím
  • pro muže, kteří mají bydliště v Praze nebo zde žijí a pracují

Co ve skupině účastník zažije?

  • porozumí tomu, co spouští a způsobuje jeho vztek a násilné jednání
  • získá konkrétní dovednosti a naučí se techniky, jak vztek zvládat zdravějším způsobem
  • získá podporu ve zvládání náročných situací ve svém životě a také nápady a postřehy k tomu, jak s podobnými situacemi zacházejí ostatní muži ve skupině

Základní informace:

Od září 2018 otevíráme 2 kurzy, celkem pro max. 20 účastníků. Setkání budou probíhat v Praze. Kurz zahrnuje 15 setkání (celkem 45 hod.).

Zahájení 1. kurzu je 16.9.2018 ve 14.00 hod, skupiny poběží každé pondělí od 24.9.-17.12.2018 od 18-21.00 hod. na adrese U Průhonu 40, Praha 7 Holešovice.

Zahájení 2. kurzu je 23.9.2018 ve 14.00 hod, skupiny poběží každé pondělí od 1.10.-17.12.2018 od 17-20.00 hod. na adrese Badeniho 1, Praha 6 Dejvice.

Kurz vedou lektoři Ligy otevřených mužů s dlouholetou zkušeností se skupinovou terapeutickou prací a s výcvikem a vzděláváním dospělých:

Lektoři 1. kurzu:

Petr Hampacher – petr.hampacher@gmail.com

Sociální pedagog a socioterapeut, pracuje s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových službách, poradenských a probačních programech. Věnuje se tématu agrese a násilí.

 

 

Mgr. Petr Matoušek – petr.matousek@ilom.cz

Sociolog, terapeut, lektor a konzultant. V současnosti působí na Klinice adiktologie 1. LF UK. Je ovlivněn terapeutickými výcviky: SUR, Motivační rozhovory a Možnosti dialogu (reflektující a kolaborační principy).

 

Lektoři 2. kurzu:

PhDr. David Čáp, Ph.D. – david.cap@ilom.cz

Psycholog, psychoterapeut. Přednáší na katedře psychologie FF UK. Absolvoval mj. výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog, výcvik v terapii partnerského vztahu v LIPP a výcvik v metodě zvládání vzteku.

 

 

Mgr. Evžen Nový – evzen.novy@ilom.cz

Supervizor, psychoterapeut, poradce a lektor skupin zvládání vzteku. Mezi výcviky, kterými prošel, patří také úplné psychoterapeutické vzdělání v Daseinsanalytické psychoterapii a výcvik v metodě zvládání vzteku.

 

 

Hlavními zásadami lektorů při vedení skupiny je důvěrnost a bezpečí účastníků a jejich blízkých. Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování úvodního pohovoru s lektory kurzu, možné termíny Vám budou po registraci zaslány e-mailem.

Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra je kurz za dotovanou cenu 2 000 Kč.

Přihlášky do kurzu přijímáme do 31. 8. 2018, prostřednictvím tohoto online formuláře.