4 věci, které můžu udělat

Dokážeme změnit postoj celé společnosti vůči násilí na ženách a dětech? Sotva. Můžeme se ale snažit změnit vlastní chování. Jako muži, kterým záleží na našich blízkých, se zasazujeme o to, aby naše ženy a děti nežily ve strachu z násilí.

Co můžu sám udělat?

 

1. Pomoci těm, kdo násilí zažívají

Násilí ohrožuje i blízké osoby, na kterých vám záleží (dcery, manželky, matky, kamarádky, děti příbuzných a známých…). Naslouchejte jim a nabídněte jim pomoc. Upozorněte je na pomáhající organizace.

Sami násilí netolerujte. Setkáte-li se s násilným nebo ponižujícím chováním vůči ženě nebo dítěti, zastaňte se jich.

2. Hledat jiná než násilná řešení

Stane se vám, že v partnerských vztazích nebo při výchově svých dětí použijete na podporu svých argumentů násilí? Dopustili jste se někdy sexuálního násilí? Máte s tím problém a obáváte se, že se v podobné situaci zachováte znovu stejně? Poraďte se s jiným mužem, možná vám to pomůže dostat se k jádru problému a podívat se na své vztahy z jiné perspektivy.

 3. Dozvědět se víc

Chtějte vědět víc o podobách násilí na ženách a dětech, o mužské roli v něm a obecně rozšířených mýtech s ním spojených. Existuje mnoho dostupných zdrojů zajímavých informací o této problematice, včetně praktických návodů k osobní i společenské změně.

 4. Zapojit se do kampaně

Podpořte Bílou stužku. Mluvte o tom, že násilí na ženách a dětech je problém české společnosti a veřejně se proti němu postavte. Řekněte, že se násilí nedopouštíte ani ho neschvalujete u druhých. Symbolicky to můžete vyjádřit i nošením bílé stužky.