Muži a násilí

Jak se násilí na ženách a dětech týká mužů?

  • Muži jsou hlavními původci fyzického násilí.
  • Jako muž se můžete ozvat a zasáhnout v případě, kdy vaši jiní muži – třeba vaši kamarádi či příbuzní – uráží nebo napadají ženy a děti.
  • Ženy, které jsou ohroženy násilím a zneužíváním, mohou být i vaše partnerky, kamarádky, sestry, dcery…
  • Každý muž se může zamyslet nad svým chováním a postoji, pracovat na tom, aby s ženami a dětmi jednal s respektem. Při tom může využít odbornou radu jiného muže.
  • Muži mohou pomoci vytvářet takovou společnost, ve které bude násilné a ponižující chování vůči ženám a dětem nepřijatelné.

Co můžu jako muž osobně udělat proti násilí na ženách dětech?

 

 

 

 

Poznámka:

Kampaň Bílá stužka nezpochybňuje, že dochází k domácímu násilí, jehož terčem jsou kromě žen a dětí i další skupiny: muži a senioři. Bílá stužka je hnutí mužů, kteří cítí zodpovědnost za násilí mužů páchané na ženách a dětech, na tyto jiné formy se proto kampaň přímo nezaměřuje. Většinu týraných partnerů tvoří ženy, i když na běžném vzájemném partnerském násilí při konfliktech v domácnosti se podílejí muži i ženy podobnou měrou.

V kriminologických statistikách domácího násilí muži naprosto převažují: „Údaje z různých zemí ukazují, že v 90 – 95 % jsou pachateli fyzického násilí muži, i když se zdá, že procento žen, fyzicky násilných k mužům, možná narůstá.“ Gjuričová, Š. – Kubička, J.: Rodinná terapie. Grada Publishing, 2009, str. 246.

Odborníci se přesto různí v názorech na skutečný poměr mužů a žen mezi oběťmi domácího násilí. Je to způsobeno zejména rozdílným chápáním definice domácího násilí: pokud se berou v úvahu všechny výskyty běžného násilí v párovém soužití (tj. spontánní a situační agresivní reakce na konfliktní situaci), pak se „oba partneři mohou v rolích agresora a oběti střídat. Podstatou domácího násilí je však systematické týrání jednoho partnera druhým. (…) systematické násilí a kontrolu uplatňují v drtivé většině výskytu jevu muži vůči svým partnerkám.“  Čírtková, L.: Muži jako oběti domácího násilí. Právo a rodina, č. 7/2010, ISSN 1212-86X.