Odkazy

Podrobněji o násilí na ženách a dětech a o tom, jak se týká mužů:

 

Násilí na ženách

www.stopnasili.cz – Stránky o domácím násilí o.s. Rosa

www.domacinasili.cz – Stránky o domácím násilí o.s. Bílý kruh bezpečí

www.rekni-to.cz – Informace pro muže o obchodu se ženami a nucené prostituci

www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-akcni-plan-prevence-domaciho-nasili-na-leta-2011-2014.pdf – Národní akční plán prevence domácího násilí

www.strada.cz – Informace o obchodu s lidmi o.s. La Strada

 

Násilí na dětech

www.stopnasilinadetech.cz – Stránky vládní kampaně proti násilí na dětech (formy násilí na dětech, pozitivní rodičovství aj.)

www.dkc.cz – Stránky Dětského krizového centra (syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte aj.)

www.ruzovalinka.cz/fotky/stopTELESNYMtrestum_www.RuzovaLinka.cz_.pdf – text E. Vaníčkové o tělesných trestech

 

Muži a násilí

www.ilom.cz – Stránky Ligy otevřených mužů, mužské organizace realizující kampaň Bílá stužka v České republice

www.whiteribbon.ca/international/ – Stránky kanadské Bílé stužky, která založila celosvětové hnutí Bílé stužky, odkazy na kampaně po celém světě (v angličtině)

www.menengage.org – Stránky aliance mužských nevládních organizací podporujících rovnoprávnost žen a mužů (v angličtině)

www.menstoppingviolence.org – Stránky mužské organizace v USA usilující o vymýcení násilí na ženách (v angličtině)

endviolence.un.org – Stránky mezinárodního hnutí OSN UNiTE usilujícího o ukončení násilí na ženách (v angličtině)

www.domacinasili.cz/ohrozene-osoby/muzi-jako-obeti-domaciho-nasili – článek L. Čírtkové o mužských obětech domácího násilí