Dospělý muž ženu ani děti nebije!

Nechci být původcem ani nečinným svědkem násilí na ženách a dětech.
Jako muž mám moc a sílu se násilí postavit. Jak?
Nezvládám řešit konflikty v rodině bez násilí? Můžu se poradit s jiným mužem.

Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu pro muže

Získejte konkrétní znalosti a dovednosti, které vám pomohou využívat váš vztek a vlastní sílu konstruktivním způsobem. Ve skupině určené výlučně pro muže. Od dubna do prosince 2017.

Film Zuřivec odkrývá tabu domácího násilí

Podle průzkumu společnosti SocioFactor z roku 2015 se obětí domácího násilí v ČR stala každá šestá žena a každý dvaadvacátý muž. Jedná se o problém, o kterém se pořád moc nemluví.

Muži hrají klíčovou roli v boji proti násilí na ženách

25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Liga otevřených mužů (LOM) se připojuje k organizacím i jednotlivcům po celém světě při šíření myšlenky, že je násilí na ženách nepřijatelné.

Zuřivec – silný animovaný příběh o násilí v rodině

Zuřivec je animovaný film o rodině malého chlapce, který je svědkem násilí otce na matce. Zobrazuje svět vnitřního prožívání dítěte a vyvolává velmi silné emoce. Jedná se o norský film, který je používán pro práci s dětmi, pro školení o násilí a v terapii obětí i násilných osob.

Pozvánka pro odborníky: Výcvik v metodě zvládání vzteku

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Od prosince 2016 v Praze. Přihlašování končí 17. 11. 2016.

Michal Vybíral: Násilí zastavujme, agresi kultivujme

Hostem pořadu Živě z Palladia v TV Relax byl psychoterapeut a lektor LOMu Michal Vybíral. Hlavním tématem byla síla a násilí (nejen) u kluků, řeč přišla i na workshopy Agrese je OK a kurz Mužská cesta pro otce a syny. Záznam rozhovoru můžete shlédnout na Youtube.

Zvládání vzteku – kurz pro muže

Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu LOMu, který bude probíhat od září do prosince 2016. Kurz je díky grantu Magistrátu hl. m. Prahy pro účastníky bezplatný.

Pozvánka pro odborníky: seminář o práci s násilnými osobami

Organizace Persefona pořádá seminář o práci s osobami, které mají potíže se zvládáním agrese vedený lektory, ředitelem a psycholožkou, norské organizace Alternativ til Vold.

Seminář se bude konat v úterý 26. 4. 2016 od 9 do 16:30 hodin v Praze.

Michal Vybíral: Nebojme se klukovské agrese

Je dobré ve škole nechat kluky, aby projevovali svoji agresi? A jak se s tím má učitel vyrovnat? Odpovědi přináší článek z Učitelských novin od Michala Vybírala, lektora zážitkového kurzu Agrese je OK.

„Agresivita je postojem k životu, který burcuje, aktivizuje a motivuje. (…) Správná míra agresivity za příhodných okolností znamená polovinu úkolu.“ (Moore, Gillette, Král, válečník, kouzelník a milovník)

Proč je dobré pomáhat původcům násilí (domácího i jiného)

Odkud se bere násilí a jak v klientovi vzbudit ochotu na sobě pracovat? Rozhovor s Davidem Čápem, lektorem Výcviku v metodě zvládání vzteku pro odborníky (akreditováno MPSV, od dubna 2016 v Praze), který pro magazín My89.cz vedla Lenka Tréglová.