Dospělý muž ženu ani děti nebije!

Nechci být původcem ani nečinným svědkem násilí na ženách a dětech.
Jako muž mám moc a sílu se násilí postavit. Jak?
Nezvládám řešit konflikty v rodině bez násilí? Můžu se poradit s jiným mužem.

Výcvik v metodě zvládání vzteku

Přihlašování otevřeno do 31. října 2017. Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Od prosince 2017 v Praze. Výcvik je otevřen mužům i ženám.

Vztahy bez násilí – kurz pro muže

Naučte se zvládat svou agresivitu na kurzu LOMu, který bude probíhat od září do listopadu 2017. Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra je kurz zdarma.

Jak souvisí jídlo a domácí násilí?

Vědci z Ohia a z Amsterodamu ve výzkumu na 107 manželských párech zjistili, že nižší hladina glukózy má za následek větší agresivitu. Podrobnosti píše psychiatr Radkin Honzák v článku pro magazín Psychologie.cz.

Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu pro muže

Získejte konkrétní znalosti a dovednosti, které vám pomohou využívat váš vztek a vlastní sílu konstruktivním způsobem. Ve skupině určené výlučně pro muže. Od dubna do prosince 2017.

Film Zuřivec odkrývá tabu domácího násilí

Podle průzkumu společnosti SocioFactor z roku 2015 se obětí domácího násilí v ČR stala každá šestá žena a každý dvaadvacátý muž. Jedná se o problém, o kterém se pořád moc nemluví.

Muži hrají klíčovou roli v boji proti násilí na ženách

25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Liga otevřených mužů (LOM) se připojuje k organizacím i jednotlivcům po celém světě při šíření myšlenky, že je násilí na ženách nepřijatelné.

Zuřivec – silný animovaný příběh o násilí v rodině

Zuřivec je animovaný film o rodině malého chlapce, který je svědkem násilí otce na matce. Zobrazuje svět vnitřního prožívání dítěte a vyvolává velmi silné emoce. Jedná se o norský film, který je používán pro práci s dětmi, pro školení o násilí a v terapii obětí i násilných osob.

Pozvánka pro odborníky: Výcvik v metodě zvládání vzteku

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Od prosince 2016 v Praze. Přihlašování končí 17. 11. 2016.

Michal Vybíral: Násilí zastavujme, agresi kultivujme

Hostem pořadu Živě z Palladia v TV Relax byl psychoterapeut a lektor LOMu Michal Vybíral. Hlavním tématem byla síla a násilí (nejen) u kluků, řeč přišla i na workshopy Agrese je OK a kurz Mužská cesta pro otce a syny. Záznam rozhovoru můžete shlédnout na Youtube.

Zvládání vzteku – kurz pro muže

Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu LOMu, který bude probíhat od září do prosince 2016. Kurz je díky grantu Magistrátu hl. m. Prahy pro účastníky bezplatný.