Zažívám násilí

Zažíváte násilí? Nebojte požádat o radu a pomoc některou z níže uvedených organizací.

V případě ohrožení zdraví nebo života volejte tísňové linky:

POLICIE 158

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

 

Organizace poskytující služby ženám ohroženým násilím:

Acorus – centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

e-mail: info@acorus.cz

tel.: 283 892 772 (nonstop)

www.acorus.cz

 

Arcidiecézní charita Praha – Projekt Magdala

e-mail: magdala@praha.charita.cz

tel.: 251 552 790, 737 234 078 (nonstop)

www.praha.charita.cz/sluzby/magdala

 

Bílý kruh bezpečí – DONA linka

e-mail: dona.linka@bkb.cz

tel.: 251 51 13 13 (nonstop)

www.donalinka.cz

 

Persefona

e-mail: poradna@persefona.cz

tel.: 545 245 996, 737 834 345

www.persefona.cz

 

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy

e-mail: poradna@rosa-os.cz

tel.: 241 432 466, 602 246 102
www.rosa-os.cz


Organizace poskytující služby dětem ohroženým násilím:

Dětské krizové centrum

e-mail: problem@ditekrize.cz

tel.: 241 484 149 (nonstop)

www.dkc.cz

 

Linka bezpečí

e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

tel.: 116 111

www.linkabezpeci.cz

 

Růžová linka

e-mail: ruzovalinka@centrum.cz

tel.: 272 73 62 63

www.ruzovalinka.cz

 

Intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím

IC Brno (Spondea): intervencni-centrum@spondea.cz, www.ic-brno.cz

IC České Budějovice (Diecézní charita České Budějovice): intervencnicentrum@charitacb.cz, www.dchcb.cz

IC Havířov (Slezská diakonie): ustredi@slezskadiakonie.cz, www.slezskadiakonie.cz

IC Hradec Králové (Oblastní charita Hradec Králové): intervencnicentrum@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz

IC Kladno (Zařízení sociální intervence Kladno): info@zsi-kladno.cz, www.zsi-kladno.cz

IC Liberec (Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje): ivo.brat@cipslk.cz, http://intervencni-centrum.cipslk.cz/

IC Nymburk (Občanská poradna Nymburk): ic.nymburk@pomocobetem.cz, www.pomocobetem.cz

IC Olomouc (Středisko sociální prevence Olomouc): intervencnicentrum@ssp-ol.cz, www.ssp-ol.cz

IC Ostrava (Bílý kruh bezpečí): ic.ostrava@bkb.cz, www.domacinasili.cz

IC Pardubice (SKP-CENTRUM): ic.pardubice@skp-centrum.cz, www.skp-centrum.cz

IC Plzeň (Diecézní charita Plzeň): ic@dchp.cz, www.dchp.cz

IC Praha (Centrum sociálních služeb Praha): icpraha@csspraha.cz, www.csspraha.cz/intervencni-centrum

IC Sokolov (Pomoc v nouzi, o.p.s.): domacinasili@pomocvnouziops.cz, www.pomocvnouziops.cz

IC Ústí nad Labem (Spirála): intervencnicentrum.ul@seznam.cz, www.spirala-ul.cz

IC Vysočina (Psychocentrum Vysočina): ic.vysocina@volny.cz, www.psychocentrum.cz

IC Zlín (Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy): ic@centrum-poradenstvi.cz, www.centrum-poradenstvi.cz