Zvládání vzteku – kurz pro muže

Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu LOMu, který bude probíhat od září do prosince 2016. Kurz je díky grantu Magistrátu hl. m. Prahy pro účastníky bezplatný.

Proč je tak důležité se naučit vztek zvládat?

 • potlačovaný vztek poškozuje duševní i tělesné zdraví
 • vztek často vede k násilnému jednání
 • nepřiměřený vztek má špatný dopad na partnerské vztahy i vztah s dětmi
 • naučit se zvládat vztek a umět ho zdravě „vypouštět“ prospěje jak absolventovi kurzu, tak i jeho okolí

 

Pro koho je kurz určen?

 • pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce
 • pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku při výchově svých dětí
 • pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku v zaměstnání
 • pro muže, kteří vztek obracejí vůči sobě
 • pro muže, kteří mají bydliště v Praze nebo zde žijí a pracují

 

Co ve skupině účastník zažije?

 • porozumí tomu, co jeho vztek spouští a způsobuje
 • získá konkrétní dovednosti a naučí se techniky, jak vztek zvládat zdravějším způsobem
 • získá podporu ve zvládání náročných situací ve svém životě a také nápady a postřehy k tomu, jak s podobnými situacemi zacházejí ostatní muži ve skupině

 

Základní informace:

Kurz se koná od září do prosince 2016 v Praze (Bubenská 1, Praha 7). Zahrnuje 15 setkání (celkem 45 hod.).

První setkání se uskuteční v neděli 11. září, dále pak pravidelně každé pondělí od 18:00 do 21:00.

Kurz je díky grantu Magistrátu hl. m. Prahy pro účastníky, kteří žijí v Praze, zdarma.

Hlavními zásadami lektorů při vedení skupiny je důvěrnost a bezpečí účastníků a jejich blízkých. Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování úvodního pohovoru s lektory kurzu: pohovory budou probíhat 15. a 23. června 2016, možné termíny Vám budou po registraci zaslány e‑mailem.

Přihlášky do kurzu přijímá LOM do 31. května 2016 na e-mailu lukas.talpa@ilom.cz.

Kurz vedou lektoři Ligy otevřených mužů s dlouholetou zkušeností se skupinovou terapeutickou prací a s výcvikem ve vzdělávání dospělých:

PhDr. David ČápDavid ČápLektor LOMu, psycholog a psychoterapeut, lektor skupin zvládání vzteku, zabývá se tématem zvládání agrese a šikany. Evžen NovýEvžen NovýLektor LOMu, supervizor, psychoterapeut, poradce a lektor skupin zvládání vzteku.

Pozvánka ke stažení:

kurz zvl. vzteku 2016